Kindercoach de Wegwijzer
HomeOver mijCoachingCreatieve coachingVisualisatieTariefContact
Kinderen die anders zijn/ denken/ doen

Ook coach ik kinderen die anders zijn / denken / doen

door gebruik te maken van diverse spelvormen met of zonder materialen.

Dit om in een ongedwongen sfeer te praten met elkaar.
En spelletjes lenen zich ook om zaken goed uit te leggen, duidelijker te maken.
Zelfs muziek kan soms een extra hulpmiddel zijn.

En door te bewegen kan een kind beter leren en presteren. Bewegingsoefeningen kosten geen energie, maar leveren energie op.
We produceren hersencellen door te bewegen, dus door meer te bewegen / leren we makkelijker.
Dus bij gebrek aan genoeg beweging, geeft dat een verstoring in de activering van de zintuigen. Zo kunnen leerproblemen ontstaan.
Ook door negatieve stress kan de ontwikkeling verstoord worden. Dit heeft tot gevolg, dat het kind in een neerwaartse spiraal terecht kan komen van: achter blijven in het leerproces– voor dom versleten worden – angst om te falen – gedragsproblemen – achter blijven in de motorische ontwikkeling - enzovoort. 
                         

De gevolgen kunnen per kind verschillend zijn. 

 - moeite hebben met lezen, rekenen, schrijven en/of andere vaardigheden
- het niet kunnen toepassen van eerder geleerde regels (bv. Omkeringen van de b en d of  van cijfers 52 en 25)
- automatiseringsproblemen   
- concentratieproblemen
- black-outs bij toetsen
- hyperactief gedrag
- niet lekker in ’t vel zitten
- allergische reacties
-
gepest worden of zelf pesten
- faalangst
- fysieke onbalans
- autistisch gedrag

 

Daar waar door negatieve stress verbindingen in de hersenen en het lichaam

geblokkeerd zijn geraakt, kunnen fysieke bewegingen helpen deze blokkades weer op te lossen. Bewegen maakt weer nieuwe hersencellen aan. 


Beelddenken
 is het denken in beelden en gebeurtenissen.
Beelddenken is visueel, intuïtief en ruimtelijk denken, zonder woorden. 

Het zijn mensen die totaalplaatjes zien en daar naartoe werken. Creatieve en inventieve mensen.

Maar ... het kan ook lastig zijn om anders te denken dan de meeste mensen.
Ze zeggen dan ook vaak over beeldenkers; "het zit er wel in, maar het komt er niet uit".


Vaak is niet de leerstof het probleem (beelddenkers zijn vaak erg slimme kinderen), maar de manier van aanbieden en verwerken van de stof.
Kinderen met een achterstand op een bepaald gebied van de school leerstof kunnen ook bij mij terecht. 

Zoals bijvoorbeeld; moeite met klokkijken, tafels of werkwoorden vervoegingen.
Dit doen we dan een aantal weken achter elkaar tot het kind de stof beheerst. Soms gaat dat heel snel, omdat het kind op een andere manier denkt dan aangeleerd is. Ze moeten begrijpen dat leren via meerdere wegen kan en mag.

 Home
Over mij
Coaching
Creatieve coaching
Visualisatie
Kinderen die anders zijn/ denken/ doen
Tarief
Contact