Kindercoach de Wegwijzer
HomeOver mijCreatieve coachingVisualisatieKinderen die anders zijn/ denken/ doenTariefContact
Coaching

 

Coaching = een kortdurende en laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen van 4 tot 14 jaar en hun ouders.


Uw kind krijgt geen etiket opgeplakt.

Samen werken we aan de doelen van u en uw kind.
Als kindercoach werk ik oplossingsgericht, bied ik inzicht en ondersteuning. Ik geef een weg aan naar verandering en verbetering. Dit betekent ook soms terugkijken op de gevolgde weg.
Kinderen worden geholpen om zelf tot een oplossing te komen. Ik wijs ze de weg, want vaak zit de oplossing al in het kind zelf, maar stel geen diagnose en plak dus ook geen etiket.
Met ieder kind zal ik op een andere manier aan de slag gaan. Bij de ene zal dat motorisch zijn, bij de ander visueel of senso- motorisch.

Je ontdekt meer over een kind door een uur met hem te spelen, dan door een jaar met hem te praten.
Een voorwaarde om het kind tot ontwikkeling te laten komen is door naar hem te luisteren, zodat het zich veilig en begrepen voelt.Intake
vindt plaats n.a.v. aanvraag.

Tijdens de intake praten we met het kind en zijn ouders om zo de huidige situatie in kaart te brengen, daarna stellen we de gewenste situatie samen in een hulpvraag en ons te bereiken doel.
Het gesprek is vrijblijvend en bedoeld om te kijken of het juiste gevoel er is.


Daarna stel ik een plan op om de gestelde doelen te bereiken en spreken we de tijd en data van de sessies af (eventueel op een andere locatie dan in mijn praktijk, indien nodig).
Ouders zijn en blijven de eindverantwoording voor hun kinderen houden en ik vraag u dan ook vooraf of ik contact mag opnemen met de school van uw kind.

Als de hulpvraag buiten mijn deskundigheid valt, kan ik u advies geven voor een andere vorm van hulpverlening.

Wanneer het gevoel goed is, ga ik 5 sessies met het kind aan de slag.
De sessies zijn concreet, praktisch en doelgericht en ze vinden onder of na schooltijd plaats. 
Soms kan het zijn dat er ook een gesprek op school met de leerkracht nodig is of een coaching sessie met één van de ouders. 

Na 5 sessies plannen we een tussen evaluatie en bespreken we of verder vervolg nodig is.
Anders is de laatste evaluatie na 10 sessies en spreken we de weg door die we samen gegaan zijn en die het kind nu zelfstandig verder kan gaan.


Ik houd u per mail na elke sessie op de hoogte of mondeling als u het kind komt halen of brengen.

Voor tussentijdse vragen of mededelingen, kunt u altijd contact opnemen met mij (per mail of telefonisch).

 

 
Home
Over mij
Coaching
Creatieve coaching
Visualisatie
Kinderen die anders zijn/ denken/ doen
Tarief
Contact